-Diện tich 24m2.

-1 giường lớn.

-Sức chứa 2 người

-Bồn tắm riêng biệt

-Wi-Fi miễn phí,

-Máy nước nóng

-Tivi LCD 43"

1. Phòng Superior

-Diện tich 26m2.

-2 giường nhỏ.

-Sức chứa 2 người

-Bồn tắm riêng biệt

-Wi-Fi miễn phí,

-Máy nước nóng

-Tivi LCD 43"

2. Phòng Deluxe

-Diện tich 26m2.

-1 giường lớn + nhỏ.

-Sức chứa 3 người

-Bồn tắm riêng biệt

-Wi-Fi miễn phí,

-Máy nước nóng

-Tivi LCD 43"

3. Phòng Executive

-Diện tich 30m2.

-2 giường lớn

-Sức chứa 4 người

-Bồn tắm riêng biệt

-Wi-Fi miễn phí,

-Máy nước nóng

-Tivi LCD 43"

4. Phòng Suite